گواهینامه Loss Prevention Certification Board یا LPCB یک مارک تأیید شده توسط BRE Global ویژه محصولات صنعت ایمنی از حریق است و طبق خط مشی اصلی BRE Global، مأموریت این سازمان حفاظت از انسان، اموال و محیط زیست بیان شده است.

گواهینامه LPCB چیست؟

افرادی که ناشنوا یا کم شنوا هستند نمی‌توانند به هشدار دهنده‌های دودی معمولی جهت اطلاع از وقوع حریق اتکا کنند. مخصوصا در اماکنی مانند خانه سالمندان، مراکز آموزشی مخصوص افراد ناشنوا و ... این نیاز قابل مشاهده می‌باشد.

هشدار دهنده‌های دودی مخصوص افراد ناشنوا یا کم شنوا

- طراحی و مهندسی
- نصب و راه اندازی
- تأمین
- ساخت
- آموزش
- و ...

با ما تماس بگيريد

- سیستم‌های اعلام حریق آدرس پذیر
- سیستم‌های اعلام حریق متعارف
- سیستم‌های اعلام نشتی گاز
- سیستم‌های شناسایی دود و حرارت
- تجهیزات حفاظتی و امنیتی
- سیستم‌های اطفاء دی اکسید کربن
- سيستم‌های اطفاء سيلابی يا دليوج
- سیستم‌های اطفاء فوم
- سیستم‌های اطفاء پودری
- خاموش کننده‌های اطفاء قابل حمل
- تجهیزات ایمنی
- تجهیزات اندازه گیری و کالیبراسیون
- و ...

با ما تماس بگيريد